Vad du som anhörig kan göra

Vad du som anhörig kan göra

Att stå nära en utsatt kvinna kan upplevas både som påfrestande och frustrerande. Man vill hjälpa men vet inte hur. Det finns saker du kan göra.

Något att komma ihåg är vilken viktig roll du har och vilket stort stöd du är för den utsatta kvinnan genom att bland annat finnas där och lyssna på henne då hon berättar vad hon är utsatt för.

Visa att du tror på det hon säger men utan att blanda in för mycket av dina egna känslor eftersom det kan resultera i att hennes skuldkänslor ökar. Låt henne berätta om och om igen, det är en del av hennes väg tillbaka till ett liv utan våld. Berätta att det finns hjälp att få, som t ex kontakt med kvinnojouren och polisen.

Viktigt är att det som sker är på kvinnans villkor – tvinga aldrig fram något.

Givetvis är anhöriga och vänner alltid välkomna att kontakta kvinnojouren om man har frågor eller behöver råd.

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad?

Det kan vara av din partner, tidigare partner eller din familj. Behöver du prata med någon om din situation?

Vi nås säkrast på telefon vardagar mellan kl. 10-12, 13–16 men vi svarar även när vi har möjlighet. Alla som jobbar hos oss har avgett tysthetslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Kvinnojouren Athena

Telefon: 070-202 38 29
E-post: athena@roks.se

Nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjen
Öppen dygnet runt
020-50 50 50