Vad är våld?

Vad är våld?

  • Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, hålla hårt, stryptag, hindra någon med sin kropp mm. Våldet kan även bestå i att använda tillhyggen, knivar eller vapen. Allt fysiskt våld är att beteckna som olika grader av misshandel.
  • Psykiskt våld är när man kränker, förödmjukar, trycker ned, nonchalerar, hotar (direkt eller indirekt), agerar ut svartsjuka, utövar kontroll eller inte låter henne/honom träffa vänner eller andra betydelsefulla personer.
  • Ekonomiskt våld är när man inte låter sin partner använda sina pengar som den vill, manipulerar eller lurar sin partner i ekonomiska frågor.
  • Sexuellt våld när man tvingar sin partner till sexuella handlingar som inte känns okej för partnern.
  • Materiellt våld är att förstöra ägodelar (egna eller andras), slå sönder saker, smälla hårt i dörrar eller sparka i väggar för att avreagera sig.
  • Latent våld är mer en känsla och stämning där man beter sig hotfullt och får någon att känna sig skrämd och rädd. Hoten kan vara dolda, exempelvis genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner om tidigare våld eller hotar om nytt våld.
  • Försummelse är en typ av våld som oftast riktas mot personer med sjukdom, funktionsnedsättning och äldre. Det kan vara medveten feldosering av medicin (för mycket eller för lite), bli lämnad ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill” – Per Isdal

Denna definition av våld säger att när en person använder våld vill den personen att något ska hända, våldet har ett syfte och funktion. Man vill exempelvis fly ifrån en jobbig konfliktsituation eller på något sätt påverka den person som våldet riktas mot. Exempel på detta kan vara:

  • Jag ger dig en örfil för att du ska sluta tjata
  • Jag hotar att slå dig för att du ska sluta klaga på mig
  • Jag trycker upp dig mot väggen för att du ska ta tillbaka vad du sagt
  • Jag ger dig en hotfull blick för att du ska stanna hemma och inte gå på firmafesten
  • Jag slänger en tallrik i väggen för att du ska ”hålla käften”
  • Jag kallar dig för något kränkande för att du ska sluta sitta och prata i telefon
  • Jag håller fast dig hårt för att du inte ska gå
  • Jag tar strypgrepp för att hämnas på att du fick mig att känna mig liten och svag

Våld handlar många gånger om att ta sig bort från en känsla av att vara i underläge. Genom att utöva våld hamnar man omedelbart i överläge. Problemet är att man skrämt, skadat och kränkt sin partner.

Våld förstör tillit, trygghet och kärlek. Kärlek, respekt och vänskap kan inte växa när det finns våld i relationen.

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad?

Det kan vara av din partner, tidigare partner eller din familj. Behöver du prata med någon om din situation?

Vi nås säkrast på telefon vardagar mellan kl. 10-12, 13–16 men vi svarar även när vi har möjlighet. Alla som jobbar hos oss har avgett tysthetslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Kvinnojouren Athena

Telefon: 070-202 38 29
E-post: athena@roks.se

Nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjen
Öppen dygnet runt
020-50 50 50